1% til SOS Barnebyer

Vi ønsker å bidra til at vanskeligstilte barn kan få en litt bedre hverdag. Derfor donerer Friluftsbarn.no 1% av sin årlige netto omsetning til SOS Barnebyer sin landsby i Cholpon Ata, Kirgisistan. Hvorfor Kirgisistan? Vi har et personlig forhold til landet etter flere besøk. I tillegg har landet fantastiske naturområder og en spennende kultur. 

SOS-barnebyer begynte å jobbe i Kirgisistan i 1996 på grunn av det økende behovet for støtte og overnatting for barn uten foreldrenes omsorg. På grunn av at Kirgisistan er et av de fattigste landene i Sentral-Asia, har SOS-barnebyer utvidet sitt arbeid i landet, og støtter nå barn, unge og familier på to steder, i hovedstaden Bishkek og i landsbyen Cholpon-Ata.

Fakta om Kirgisistan
Kirgisistan er en innlandsstat i Sentral-Asia som grenser Kasakhstan i nord, Kina i øst, Tadsjikistan i sør og Usbekistan og Tadsjikistan i sør vest. Kirgisistan har en befolkning på ca. 5,6 millioner,bestående av kirgisere, russere, usbekere, og rundt 80 andre mindre etniske grupper. Kirgisistan er et tospråklig land, der de offisielle språkene er kirgisisk og russisk. Hoved religion er islam, men andre religioner, for eksempel russisk ortodokse, er også praktisert. Mesteparten av befolkningen bor på landsbygda, bare en tredjedel bor i urbane områder. Hovedstaden i Bishkek ligger 800 m.o.h. og er den største by med over 800.000 innbyggere.

Kirgisistan var en del av Sovjetunionen til 1991 og årene etter uavhengigheten ble preget av politisk ustabilitet hvor ulike grupper kjempet om makten. Forholdet mellom mange usbekere og kirgisere er fortsatt anspent. Som et resultat av etniske sammenstøt i 2010 ble anslagsvis 300.000 mennesker internt fordrevne.

Kirgisistan er et av de fattigste landene i Sentral-Asia. Økonomien ble ble svært svak etter sammenbruddet av Sovjetunionen som hadde gitt landet subsidier og var Kirgisistan viktigste eksportpartner. Dagens situasjon er preget av økende fattigdom og økende arbeidsledighet og inflasjon. Dårlig infrastruktur, korrupsjon og organisert kriminalitet har begrenset den økonomisk veksten. Nesten en femtedel av befolkningen er arbeidsledig. 

Landbruket spiller en viktig rolle i Kirgisistan og sysselsetter nesten halvparten av befolkningen. Hovedjordbruksaktivitet er husdyrhold, som produserer kjøtt, ull og meieriprodukter. 

Situasjonen for barn i Kirgisistan
Barn under 18 år utgjør om lag 35 prosent av den totale befolkningen. Den dårlige økonomiske situasjonen i landet har påvirket livene til mange barn: familier har brutt sammen og investeringer i utdanning og sosiale tjenester er blitt kraftig redusert.

Anslagsvis fire prosent av barn under 14 år er involvert i tvangsarbeid. De fleste kommer fra familier med lav inntekt.

Barn blir tatt under omsorg for en rekke årsaker som inkluderer: ekstrem fattigdom, arbeidsløshet, migrasjon av foreldre på jakt etter arbeid, sykdom i familien, vold, rusmisbruk eller dødsfall blant foreldre. De fleste av disse barna er plassert i underfinansiert helseinstitusjoner. Rapporter fra internasjonale organer viser at fysisk vold forekommer i disse sentrene. Barn som blir utskrevet av disse institusjone er ikke godt utstyrt for selvstendig liv; de ender ofte opp arbeidsledige.

Dersom du vil lese mer om SOS Barnebyer i Kirgisistan, kan du trykke her.